Tuesday, 11 July 2017

Facebook Live กับ JRSKY 2 2016 อธิบายการฝึกงานที่ #SkyExits #AumSkyExits

Facebook Live กับ JRSKY 2 2016 อธิบายการฝึกงานที่ #SkyExits #AumSkyExits 

Thursday, 20 April 2017

แพ้อะไรแพ้ได้ แต่อย่าพ่ายแพ้ต่อความอดทน และความพยายามบากบั่น เพราะมันคือชัยชนะต่อจิตใจเราเอง

แพ้อะไรแพ้ได้ แต่อย่าพ่ายแพ้ต่อความอดทน และความพยายามบากบั่น 

เพราะมันคือชัยชนะต่อจิตใจเราเอง 

โดนด่าว่าไร้ความพยายามนี่มันเสียดสีกว่าโดนด่าว่าโง่อีก 

ต้องซ้อม ซ้อม ซ้อม ซ้อม และ ซ้อม เท่านั่น ถึงจะสมบูรณ์แบบ 

#SkyExits #AumSkyExits ...


Friday, 7 April 2017

ผลงานแผนก ART ของ #SkyExits

ผลงานแผนก ART ของ #SkyExits